Søk

Kontigent

Grunnbeløp NOK 17.000,- 
Grunnbeløpet er årlig pr. selskap, uavhengig av hvor mange ansatte.
For meglerforetak som er organisert som et konsern i Norge med flere selskaper som medlemmer,
beregnes grunnbeløpet ved at konsernspissen betaler Grunnbeløpet og datterselskapene 50% av
Grunnbeløpet


Fra 1 -5 ansatte* - NOK 1.700 pr. ansattMellom 6 – 20 ansatte - NOK 1.425 pr. ansatt


Mellom  21 – 50 ansatte - NOK 1.140 pr. ansatt


Over 50 ansatte - NOK 570 pr ansatt


* for konsern sees antall ansatte under ett


Alle beløp er ekskl. mva.