Søk

Ny og revidert autorisasjonsordning – første kurs arrangeres høst 2018

Fra og med høsten 2018 er autorisasjonsutdannelsen endret. Påmelding til det første kurset er nå igang

Kurset "Forsikringsmeglerrollen – liv, pensjon og skade" gir en innføring i sentrale emner knyttet til forsikringsmeglerrollen innen fagfeltene liv, pensjon og skade, herunder relevante lover, forskrifter og standardkontrakter m.v. Hovedfokus for kurset er forsikringsmeglerens rolle i relasjon til forsikringstypene.

Kurset er det første i en rekke av tre nye kurs som utgjør den nye og reviderte autorisasjonen for forsikringsmeglere. Innholdet i den nye autorisasjonsordningen er utarbeidet av Forsikringsmeglerforeningen i tett samarbeid med Handelshøyskolen BI. Første kurs settes opp høsten 2018. Deretter blir de neste kursene arrangert påfølgende semestre. Les mer om kurset ved å følge denne linken https://www.bi.no/studier-og-kurs/kurs/forsikring/forsikringsmeglerrollen-liv-pensjon-og-skade/.